La fibril·lació auricular

Què és la fibril·lació auricular?

La fibril·lació auricular (FA) és l’arítmia cardíaca més freqüent i multiplica per 5 el risc de patir un ictus. La FA es produeix quan els batecs del cor no són rítmics, és a dir, quan la distància que separa cada batec no és la mateixa. Tot i que pot afectar persones de diferents perfils, el més habitual és la incidència en majors de 60 anys, i afecta més les dones. Tot i això, és un problema creixent de salut pública a causa de l’envelliment progressiu de la població. De fet, es preveu que la població amb FA es doblarà en els propers 30 anys.

Com reconec la fibril·lació auricular?

Tot i que en algunes ocasions les persones afectades de FA poden notar palpitacions, és habitual que aquesta arítmia no presenti cap símptoma i, tot i així, pot provocar una complicació tan greu com l’ictus. És per això que és tan important prendre’s el pols de manera periòdica, per tal que les arítmies estiguin diagnosticades i rebin tractament. Davant aquesta problemàtica de salut greu, avui en dia existeixen tractaments efectius. Es tracta dels anticoagulants, que són altament efectius i ajuden a reduir la incidència de l’ictus.

La Ruta de la Fibril·lació Auricular

Davant l’evidència de l’associació entre patir una arítmia i la possibilitat de patir un ictus, des del Departament de Salut s’ha impulsat la Ruta de la Fibril·lació Auricular per tal de detectar aquesta patologia i reduir la incidència de l’ictus que hi està associat. Amb la Ruta els professionals mèdics incorporen la presa del pols com una mesura de prevenció de patir un ictus.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *