Organitzadors

Generalitat de Catalunya. Departament de Salut

Fundació Ictus: És una entitat amb presència social, amb la missió de donar a conèixer la malaltia, impulsar-ne la investigació i donar suport a les persones que han patit un ictus.

Pla director de la malaltia vascular cerebral: Té la funció d’analitzar les necessitats de salut i serveis; proposar estratègies de planificació, ordenació i avaluació de serveis; consensuar amb el sector professional i el món científic les línies d’actuació prioritàries; potenciar-ne la intersectorialitat i la transversalitat; col·laborar en la millora de la qualitat de serveis, i proposar línies de formació i recerca en el camp de la patologia vascular cerebral.

Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya: És l’òrgan suprem representatiu dels col·legis de farmacèutics existents a Catalunya (Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona). Té per objecte la representació de la professió davant la Generalitat de Catalunya i l’Administració central de l’Estat.

 

Col·laboradors

Pla director de malalties de l’aparell circulatori i cardiovascular: És l’instrument d’informació, estudi i proposta mitjançant el qual el Departament de Salut determina les línies directrius per impulsar, planificar, coordinar i avaluar les actuacions que cal desenvolupar en l’àmbit de la promoció de la salut de les malalties cardiovasculars (la prevenció, el tractament i la rehabilitació), amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones afectades.

Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria (SEFAC): És la societat científica del farmacèutic comunitari que presta serveis assistencials, integrat en el sistema sanitari i en col·laboració amb la resta de professionals sanitaris.

Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC): És una associació científica i professional de metges especialistes en medicina familiar i comunitària en l’àmbit de Catalunya.

Societat Catalana de Neurologia: És una entitat de caràcter mèdic i científic, sense ànim de lucre, que agrupa i dóna veu a tots els especialistes vinculats amb la neurologia, promou el desenvolupament de la disciplina mèdica de la neurologia a Catalunya i assessora tant organismes públics com privats en aquest camp.

Societat Catalana de Cardiologia: És una branca especialitzada de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears que promou l’estudi, prevenció i tractament de les malalties cardiovasculars.

Patrocinadors

Bayer:  És una companyia innovadora, amb més de 150 anys d’història, que desenvolupa la seva activitat en els àmbits de la salut i l’agricultura. Creen noves molècules per tal de fer-les servir en productes i solucions innovadores amb la finalitat de millorar la salut de les persones, dels animals i les plantes. Les seves activitats d’investigació i desenvolupament es basen en un coneixement profund dels processos bioquímics dels organismes vius.

Boehringer Ingelheim:  És una companyia líder en el sector farmacèutic mundial, de propietat familiar des de fa més de 130 anys i compromesa amb la investigació, el desenvolupament i la comercialització de nous productes d’alt valor terapèutic per a la medicina humana i animal.

Daiichi-Sankyo: És una companyia farmacèutica global, que té com a missió el desenvolupament de medicaments innovadors que ajudin a millorar la salut i la qualitat de vida de les persones.

Bristol-Myers Squibb: És una companyia farmacèutica que descobreix, desenvolupa i proporciona medicines innovadores que ajuden els pacients en la lluita contra malalties greus.

Pfizer: Fundada l’any 1849, és la companyia biomèdica més gran que impulsa noves iniciatives a favor de la salut. Descobreixen, desenvolupen i posen a l’abast dels pacients i dels professionals sanitaris medicaments eficaços, segurs i de qualitat, per tractar i ajudar a prevenir malalties. Tots els col·laboradors de Pfizer treballen cada dia per ajudar les persones a tenir una vida més sana i a gaudir de major qualitat de vida.